Budowa i fizjologia

Jelito grube rozpoczyna się od zastawki krętniczo-kątniczej, stanowiącej granicę z jelitem cienkim. Następnie dzieli się na jelito ślepe (kątnicę) wraz z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicę oraz odbytnicę z kanałem odbytowym.

Jak wskazuje sama nazwa, jelito grube jest szersze od jelita cienkiego – w stanie rozkurczu osiąga średnicę do 8 cm i jest znacznie krótsze od jelita cienkiego. Jego długość waha się od 120 do 150 cm. Podstawową funkcją jelita grubego jest tworzenie i wydalanie kału. Bezużyteczne resztki pokarmowe (wszystkie cenne składniki zostają wchłonięte w jelicie cienkim) ulegają zagęszczaniu i przetworzeniu przez znajdujące się tam bakterie. Okrężnica odprowadza wodę oraz składniki odżywcze pokarmów i przekształca w stolec. Pozostałości usuwane są przez odbyt. Ściany okrężnicy i odbytnicy zbudowane są z warstw różnych tkanek. Większość rodzajów raka okrężnicy i odbytnicy powstaje w wewnętrznym nabłonku jelita i rozwija się z małych narośli zwanych polipami.

W przeciwieństwie do jelita cienkiego, choroby dotyczące tego odcinka przewodu pokarmowego są dosyć częste, bywają uciążliwe, a nawet niebezpieczne dla życia. Najczęstszymi chorobami jelita grubego są: żylaki odbytu (tzw. hemoroidy), uchyłki okrężnicy (szczególnie esowatej), zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność, polipy, nowotwory złośliwe (rak). Częstym schorzeniem jest również zespół jelita drażliwego, objawiający się zespołem zaburzeń czynności fizjologicznych jelita grubego.


» Zobacz także Czym jest rak jelita grubego? 

 

 

Scroll Up