Czym jest rak jelita grubego?

Narządy i tkanki ciała ludzkiego zbudowane są z małych bloczków nazywanych komórkami. Rak to choroba tych komórek.

Pomimo że komórki w poszczególnych częściach ciała różnią się pomiędzy sobą, większość z nich regeneruje się i rozmnaża w ten sam sposób. Zazwyczaj dzieje się to w sposób uporządkowany. Jeśli jednak proces ten wymknie się spod kontroli, komórki nadal dzielą się i tworzą guz nazywany nowotworem.

Nowotwory dzielimy na:

  • nowotwory łagodne (stanowią mniejsze zagrożenie, nie naciekają sąsiednich struktur, nie dają przerzutów i w znacznym odsetku przypadków dają się trwale wyleczyć)
  • nowotwory złośliwe (stanowią zagrożenie życia, pojawiają się wznowy w miejscu wycięcia, doprowadzają do nacieku i zajęcia okolicznych tkanek i narządów, mają możliwość tworzenia przerzutów).

Nowotwór jelita grubego rozwija się na skutek niekontrolowanego przez organizm wzrostu komórek w obrębie jednej z części jelita grubego (kątnicy, wstępnicy, poprzecznicy, zstępnicy lub odbytnicy). Objawy i leczenie raków poszczególnych części jelita grubego mogą się istotnie różnić.

Zdecydowana większość (90%) nowotworów jelita grubego to rak (gruczolakorak) jelita grubego. Około 30 % wszystkich przypadków raka jelita grubego stwierdza się w odbytnicy. Wśród wszystkich przypadków raka okrężnicy przeważa lokalizacja lewostronna. Jednak w ostatnich latach obserwuje się tendencję wzrostową w prawostronnej lokalizacji. Rak esicy stanowi 25%, a rak zstępnicy 5–10% wszystkich przypadków raka jelita grubego.


» Zobacz także Profilaktyka i czynniki ryzyka

Scroll Up